Home

Historie společnosti VS Prime Investment sahá do roku 1984, kdy zahájila svou činnost  v Kanadském Vancouveru . Vznikla jako sdružení privátních investorů.

Hlavní náplní její podnikatelské činnosti byla a  je developerská  výstavba především rezidenčního bydlení, pronájmy bytových a nebytových  prostor.

Pro klienty zajišťuje komplexní službu od studie s investičním záměrem,přes projektovou dokumentaci , realizaci výstavby,kolaudaci a prodej nemovitosti či pronájem dle požadavku klienta.

Společnost se od samého počátku zaměřila na poskytování komplexních služeb v oblasti rezidenčního bydlení.Jako klient Bank of British Columbia a od roku 1987 Honkong Bank of Canada realizovala mnoho úspěšných developerských projektů v Kanadě.

V roce 2002 zahájila tato společnost  činnost také na trhu střední a východní Evropy . Opírá se tak o tradici a zkušenosti s náročnými projekty ve zdravém tržním prostředí Amerického kontinentu a o odborné zkušenosti kolektivu pracovníků stojících u jejího založení,který se podílel v Česku na výstavbě zcela mimořádných investičních celků.

Po celou dobu podnikání je serióznost a průhlednost jejího jednání vůči klientovi jednou z hlavních zásad řízení společnosti.

Hlavním partnerem při realizaci v České Republice na  projektové části je společnost ORIGON s.r.o. a stavební části je společnost ACG-Real s.r.o. .